Menu
Home Page

Policies

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

 

Mae'r polisiau yn ymwneud a phob agwedd o fywyd ysgol. Dyma rhai o'r polisiau pwysig i chi. Oes ydych angen gweld polisi sydd ddim ar y dudalen hwn, cysylltwch a swyddfa'r ysgol. 

 

Top