Menu
Home Page

Padarn - Year 2 / Blwyddyn 2

Welcome to Padarn - Croeso i Padarn


Mrs Williams is the class teacher and Mrs Gregory is the teaching assistant. 

Mrs Williams a Mrs Gregory sydd yn nhosbarth Padarn.

 

Autumn term - We were Superheroes. We looked at the story of Traction Man. We had a Superhero station, solved some problems and made lots of super things!!!

Tymor yr Hydref - Rydym wedi bod yn archarwyr ac yn darken stori Traction Man. Roeddem yn brysur yn yr orsaf archarwyr, yn datrys problemau a gwneud llawer o bethau gwych!

 

Spring term - We started back after the holiday exploring the Frozen Planet and were very surprised to find a parcel in the yard! This has been such a fantastic topic that has allowed us to follow the children’s inquisitive minds!

Tymor y Gwanwyn - Mi wnaethom ddechrau yn ôl yn darganfod y Planed Oer a cawsom sypreis pan Welkom bod parsel wedi gladio ar iard yr Ysgol. Mae hwn wedi bod yn thema gwych sydd wedi ein galluogi i ddilyn meddyliau chwilfrydig y plant.

 

Please take a look at what we have been doing in class / Dewch i edrych ar beth rydym wedi bod yn gwneud

Top